Vịt kho gừng đậm đà • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Vịt kho gừng đậm đà

Vịt kho gừng đậm đà

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions