Vây cá hồi chiên giòn • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Vây cá hồi chiên giòn

Vây cá hồi chiên giòn

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions