Trứng ngâm nước tương • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Trứng ngâm nước tương

Trứng ngâm nước tương

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions