Thịt kho tiêu đậm đà • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Thịt kho tiêu đậm đà

Thịt kho tiêu đậm đà

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions