Thịt kho ruốc • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Thịt kho ruốc

Thịt kho ruốc

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions