Thịt kho mắm ruốc • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Thịt kho mắm ruốc

Thịt kho mắm ruốc

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions