Tàu hủ ky cuộn nấm măng tây sốt dầu hào • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Tàu hủ ky cuộn nấm măng tây sốt dầu hào

Tàu hủ ky cuộn nấm măng tây sốt dầu hào

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions