Salad xúc xích trứng luộc • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Salad xúc xích trứng luộc

Salad xúc xích trứng luộc

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions