Rau mớp gai xào bò • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Rau mớp gai xào bò

Rau mớp gai xào bò

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions