Ốc mỡ xào bơ tỏi đơn giản • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Ốc mỡ xào bơ tỏi đơn giản

Ốc mỡ xào bơ tỏi đơn giản

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions