Nha đam đường phèn hạt chia • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Nha đam đường phèn hạt chia

Nha đam đường phèn hạt chia

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions