Nấm đùi gà kho gừng chay • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Nấm đùi gà kho gừng chay

Nấm đùi gà kho gừng chay

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions