Khoai tây chiên giòn chay • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Khoai tây chiên giòn chay

Khoai tây chiên giòn chay

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions