Hến xào xả ớt xúc bánh đa • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Hến xào xả ớt xúc bánh đa

Hến xào xả ớt xúc bánh đa

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions