Gà xào Bali • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Gà xào Bali

Gà xào Bali

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions