Gà rô ti đơn giản • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Gà rô ti đơn giản

Gà rô ti đơn giản

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions