Gà kho nấm đùi gà • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Gà kho nấm đùi gà

Gà kho nấm đùi gà

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions