Gà kho bí ngô • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Gà kho bí ngô

Gà kho bí ngô

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions