Gà chiên giòn da • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Gà chiên giòn da

Gà chiên giòn da

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions