Detox hoa đậu biếc và hạt chia • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Detox hoa đậu biếc và hạt chia

Detox hoa đậu biếc và hạt chia

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions