Đậu hủ non hấp nước tương gừng • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Đậu hủ non hấp nước tương gừng

Đậu hủ non hấp nước tương gừng

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions