Đậu hủ chiên xả ớt ủ rơm • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Đậu hủ chiên xả ớt ủ rơm

Đậu hủ chiên xả ớt ủ rơm

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions