Chân gà ngâm sả tắc chua cay • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Chân gà ngâm sả tắc chua cay

Chân gà ngâm sả tắc chua cay

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions