Canh củ lùn nấu nấm kim châm • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Canh củ lùn nấu nấm kim châm

Canh củ lùn nấu nấm kim châm

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions