Canh cải dún nấu với tôm • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Canh cải dún nấu với tôm

Canh cải dún nấu với tôm

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions