Canh bí đỏ hầm đậu phộng chay • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Canh bí đỏ hầm đậu phộng chay

Canh bí đỏ hầm đậu phộng chay

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions