Canh bí đậu nước cốt dừa • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Canh bí đậu nước cốt dừa

Canh bí đậu nước cốt dừa

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions