Bông bí xào tỏi chay • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Bông bí xào tỏi chay

Bông bí xào tỏi chay

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions