Bao tử cá basa xào bơ • Siêu thị thực phẩm Kingfoodmart

Bao tử cá basa xào bơ

Bao tử cá basa xào bơ

Ly Ngan29,956 Món ngon – King’s Chef
Rating
Yields1 Serving

Ingredients

Directions