Thông báo điểm tích lũy sắp hết hạn!

Quý khách hàng thân mến, trong quá trình mua sắm tại siêu thị thực phẩm  Kingfoodmart, khi tham gia đăng ký Thành viên, quý khách sẽ được tích điểm cho mỗi hóa đơn mua hàng tại siêu thị và trên ứng dụng OneLife.

Điểm tích luỹ của quý khách sẽ có giá trị sử dụng đến hết 29/02/2024.

Để đảm bảo quyền lợi của quý khách, ngay từ bây giờ quý khách hãy:

👉 Kiểm tra điểm tích lũy của mình trên ứng dụng Onelife

👉 Đổi điểm tích lũy thành e-voucher có giá trị: 100.000đ, 50.000đ, 20.000đ, 10.000đ trước ngày 29/02/2024

👉 Sử dụng e-voucher trên để thanh toán khi mua sắm

Sau ngày 29/02/2024:

📢 Hệ thống sẽ chuyển đổi lần lượt số lượng e-voucher theo thứ tự mệnh giá từ cao đến thấp. Phần điểm tích luỹ dư nhỏ hơn 2.000 điểm – không đủ đổi sang e-voucher có mệnh giá thấp nhất là 10.000đ -> sẽ bị thu hồi.

Kính mong Quý khách hàng lưu ý sử dụng điểm tích luỹ đổi e-voucher sớm để mua sắm nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.

Mọi chi tiết về chương trình tích điểm thành viên vui lòng liên hệ hotline 1800 6804 để được giải đáp nhanh nhất! Kingfoodmart xin chân thành cảm ơn!

[ENGLISH]

❗️NOTICE: LOYALTY POINTS ARE ABOUT TO EXPIRE ❗️

Dear our valued customers, when shopping and participating in the membership registration, you will earn points for each purchase invoice at the store and on the OneLife application.

📢 Kingfoodmart would like to announce that your accumulated points will be refunded through converting points to e-vouchers on the OneLife Application. Please proactively convert accumulated points to e-vouchers on OneLife app before February 29th, 2024.

Kingfoodmart currently has four e-vouchers worth: 100,000 VND, 50,000 VND, 20,000 VND, 10,000 VND.

📢 The system will automatically convert e-vouchers in order from high to low worth. The remaining accumulated points less than 2,000 which not enough to be exchanged for the lowest e-voucher (10,000 VND), will be revoked.

❗️Kindly remind: Your accumulated points will be valid until February 29th, 2024

We hope you will convert accumulated points into e-vouchers and use them soon to ensure your benefits. Please contact hotline 1800 6804 for detailed information about the membership program.

Your sincerely, Kingfoodmart Team!